Dječja stomatologija

Dječja stomatologija

Djeca za nas predstavljaju posebne pacijente, čije povjerenje je izuzetno teško steći, no jednom stvorena veza između Vašeg djeteta i njegovog stomatologa, važna je za cijeli život i njegovo zdravlje. U stomatološkoj ordinaciji Dental-Studio, ulažemo veliki napor u privikavanju nekooperativne djece – djece sa izuzetnim strahom od stomatologa. Najčešći uzroci straha kod djece, nastaju zbog prijašnjih loših iskustava kod onih stomatologa, koji za djecu nemaju vremena kao ni znanja u radu s djecom, a često, nažalost, ni volje. Naime, dječja stomatologija zasebna je specijalistička grana upravo zbog kompleksnog pristupa djeci, a od Vašeg interesa je da oralno zdravlje svog djeteta, povjerite specijalisti dječje stomatologije. S obzirom da je preventiva osnovni pojam u liječenju kod moderne stomatologije, posebno težište dajemo prevenciji kod djece i odraslih. Sve preparacije zuba radimo prema načelima minimalno-invazivne stomatologije, gdje se maksimalno čuva zdravo zubno tkivo.