Implantologija i implantati

Implantologija i implantati

Implantologija je moderna grana stomatologije koja se bavi nadomještanjem jednog ili više zuba ugradnjom endosealnih implantata. Dentalni implantati su nadomjesci od titanijuma i apsolutno su biokompatibilni i bioinertni, što znači da ih organizam ne prepoznaje kao strano tijelo i kao takve ne odbacuje. Implantati se mogu ugraditi kod nedostatka jednog zuba, gdje jedan implantat nosi jednu krunicu metal-keramičku ili cirkon-oksidnu, a mogu služiti i kao nosači mostova ili čak za sidrenje totalnih proteza. Ako se radi o potpunoj bezubosti, rješenje je most na implantatima ili proteza pričvršćena za implantate. Most na implantatima je fiksan i izgleda prirodnije od proteze. Ukoliko postoji mogućnost ugradnje više implantata, 6 – 8, koji su statički dobro raspoređeni, može se izraditi fiksni “cementirani” ili pomični most. Ukoliko je moguće ugraditi manji broj implantata, 2 – 4, radi se proteza. Proteza učvršćena na implantatima, čvršća je od obične proteze, no i dalje je mobilna i može se vaditi. Implantati općenito poboljšavaju kvalitetu života pacijenta te podižu pacijentovo samopouzdanje.