Oralna hirurgija i zahvati

Oralna hirurgija i zahvati

Oralna hirurgija specijalistička je djelatnost dentalne medicine, a najčešći oralno-hirurški zahvati su: vađenje umnjaka, komplicirana vađenja impaktiranih i retiniranih očnjaka ili umnjaka, resekcija korijena zuba i vađenje zaostalih, kao i slomljenih korijena zuba. Oralna hirurgija obuhvaća i rekonstrukciju estetskih i funkcionalnih poremećaja usne šupljine s preprotetskim i preimplantološkim zahvatima. U suradnji s ostalim specijalnostima dentalne medicine, osobito tijekom ortodonske terapije, ponekad je potrebno izvaditi pojedine zdrave zube, mliječne ili trajne, kako bi terapija bila uspješna i cjelovita. Svi zahvati oralne hirurgije rade se u lokalnoj anesteziji i u potpunosti su bezbolni!