Parodontalna hirurgija

Parodontalna hirurgija

Parodontalna hirurgija bavi se hirurškim liječenjem parodontalne bolesti koja predstavlja infekciju potpornih struktura zuba, a koja rezultuje resorpcijom kosti i ispadanjem zuba. Ukoliko su prisutni džepovi plitki, jedna od efikasnih metoda je kiretaža džepa uz ispiranje. Kod dubokih džepova gdje je prisutna i značajna resorpcija kosti, predlaže se režanj ili ''flap'' operacija uz dodatak vještačke kosti. Na ovaj način, eliminiraju se sve patološke granulacije, tj. štetne materije nagomilane u džepu, a izgubljeni dio kosti zamjenjuje se vještačkom kosti.