Protetika i izrada proteza

Protetika i izrada proteza

Zahvaljujući napretku tehnologije, omogućena je upotreba najkvalitetnijih, savremenih materijala, koji udovoljavaju svim zahtjevima funkcionalnog opterećenja, izdržljivosti i savršene estetike. Jedan od takvih savremenih materijala je cirkonij-oksid, materijal izuzetne čvrstoće, a istovremeno estetski, s kojim se u kombinaciji sa najkvalitetnijom keramikom, postiže najprirodniji izgled krunica. U našoj ordinaciji nudimo izradu metal-keramičkih krunica, fiksnih mostova i kombinovanih radova sa attachmenima na bazi metala. Pored ovoga, nudimo i izradu totalnih i parcijalnih akrilatnih proteza, kao i skeletiranih (Wissil) proteza. Na sve proteze, moguće je postaviti šestoslojne (physiodens) zube koji daju prirodniji izgled. Osim ovog, moguća je i izrada Michigan splinta (udlage) kod pacijenata koji boluju od bruksizma.